НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
Громадські ради: для чого потрібні та як працюють в Україні
Офіс розбудови доброчесності
Просвіта. Навчання. Взаємодія
Блог
25 Травня 2021
|
Громадські ради: для чого потрібні та як працюють в Україні

Громадські ради: для чого потрібні та як працюють в Україні

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Це визначено в статті 38 Конституції України. Для участі у прийнятті рішень, які впливають на суспільство, громадяни зокрема можуть долучатися до громадських рад, які створені  при державних органах та органах місцевого самоврядування.

Офіс розбудови доброчесності розповідає, якими є основні завдання громадських  рад, коли вони з’явилися в Україні та як працює Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

👥 Для чого створюють громадські ради?

Ключове завдання громадських рад — представляти інтереси громадян під час формування та реалізації державної політики. В залежності від діяльності органу, при якому сформовано громраду, вона може виконувати різні функції.

Громрада має інформувати громадськість про результати своєї діяльності й забезпечувати зв’язок між органами влади та громадянським суспільством, пропонуючи на розгляд питання, які мають важливе суспільне значення. При цьому громради мають моніторити, чи враховує орган пропозиції й зауваження громадськості. Крім того, вони можуть подавати органові, при якому створені, обов’язкові для розгляду пропозиції від себе або інших громадських організацій щодо формування та реалізації державної політики.

Важливі функції громрад — експертна та консультативна. Вони можуть здійснювати експертну перевірку проєктів нормативно-правових актів (далі — НПА) з питань формування та реалізації державної політики. А також проводити в установленому порядку громадську, антикорупційну та антидискримінаційну експертизи проєктів НПА.

Громради також працюють над підвищенням прозорості, підзвітності та ефективності органів влади. Віднедавна громадські ради почали виконувати громадський контроль за діяльністю органів влади — відповідні повноваження їм було надано на рівні законодавства. Це наступний етап у  взаємодії між громадськими радами та органами влади.

⚙️ Як з’явилися громадські ради в Україні?

Сьогодні громадські ради сформовані та працюють при більшості органів виконавчої влади в Україні. Водночас ще на початку 2000-их кількість громадських рад була дуже незначною. І характер та ступінь взаємодії між громрадою та органом влади повністю залежали від останнього, який і формував раду.

Обов’язкове створення громадських рад при центральних і місцевих органах влади передбачили пізніше — Постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 15.10.2004 року №1378. В документі зафіксували й офіційне визначення громради — «консультативно-дорадчий орган, який утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики».

Суттєво розширила права та можливості громадських рад Постанова КМУ від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Ця постанова дала право громрадам подавати пропозиції щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів (далі — НПА), розгляд яких є обов’язковим, а також здійснювати контроль за діяльністю органу влади. Важливо, що у постанові 2010 року визначено, що формувати громради повинна сама громадськість.

Проте, цей документ не встановлював чітких рекомендацій про кількісний склад громради, тож траплялися випадки, коли громради налічували до 150 членів.

У травні 2019 року Уряд вніс зміни до Постанови №996, оновивши спосіб і принцип формування громрад. Завдяки цьому рішенню з’явилася можливість обирати склад громадської ради шляхом онлайн-голосування. Це підвищило прозорість самого процесу. Також було визначено конкретні вимоги до осіб, які можуть входити до складу громадських рад. Зокрема, було встановлено вимоги до організацій, які делегують представника до громради, та з’явилася норма до самих кандидатів про подання мотиваційних листів з описом бачення своєї діяльності.

Постанова КМУ №996 розповсюджується на громадські ради при більшості органів виконавчої влади. Водночас є органи, формування та діяльність рад яких визначаються спеціальним законодавством.

Одна з перших установ, громадська рада при якій була сформована як орган здійснення громадського контролю, а не просто консультативно-дорадчий орган,  було Національне антикорупційне бюро (далі — НАБУ). У 2015 році відповідний Указ Президента встановив  чіткий порядок формування, повноваження та завдання необхідні Ради громадського контролю при НАБУ. Фактично завдяки цьому Указу вперше стало можливим проведення конкурсу до громадської ради шляхом рейтингового інтернет-голосування та делегування кандидатів до участі у конкурсі від громадських організацій. Рада громадського контролю отримала широкі повноваження, серед яких заслуховувати інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАБУ, розглядати його звіти та затверджувати висновки щодо них, входити до дисциплінарних та конкурсних комісій.

Подібні функції наразі має і Громадська рада при НАЗК, яка також здійснює громадський контроль за діяльністю Агентства та бере активну участь у його роботі.

📝 Громадська рада при НАЗК 

Функціонування Громадської ради при НАЗК (далі — Громрада) — обов’язкова норма Закону України «Про запобігання корупції». Постанова КМУ від 20 листопада 2019 р. № 952 встановлює, що вона є колегіальним органом, що утворюється «для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції».

Її основними завданнями є:

  • забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю НАЗК,
  • сприяння взаємодії органу з громадськістю,
  • врахування громадської думки під час виконання Агентством своїх завдань.

Формування складу Громради при НАЗК визначає Порядок, затверджений Постановою КМУ № 952. Так, конкурс з обрання складу Ради проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України. Кандидатури до участі у конкурсі подаються громадськими організаціями, які працюють у сфері запобігання та протидії корупції, та мають попередній досвід реалізації антикорупційних проєктів.

Після перезавантаження НАЗК провело такий прозорий конкурс. У червні 2020 року чинна Громрада вперше була сформована за результатами відкритого онлайн-голосування, без ознак несанкціонованого втручання чи впливу на результати голосування. Наразі до складу Громради входять 13 осіб. Строк повноважень Громради — два роки.

Завдання Офісу розбудови доброчесності — ефективна взаємодія між Громрадою та НАЗК. Крім того, Офіс сприяє її ефективній роботі.

Чим займається Громрада при НАЗК? ЇЇ обов’язки зафіксовані у Положенні про Громраду при НАЗК. Так, члени Громради входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій у НАЗК, заслуховують інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАЗК, стежать, наскільки ефективно орган реалізовує свої повноваження та залишається незалежним.

До того ж Громрада розглядає щорічний звіт НАЗК та проєкт Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики й затверджує висновки щодо них. Не менш важливою є роль членів Громради у розробці Антикорупційної стратегії, державної програми з її виконання, а також проєктів НПА Національного агентства та висновків щодо них.

🌏Громадські ради у світі 

Досвід інших країн говорить про те, що розвиток та стабільність демократичних держав неможливі без взаємодії громадянського суспільства та державних органів.

У сучасному світі громадські ради існують у більшості правових держав. Вони створюються у різних формах та сферах суспільного життя для підвищення ефективності державного управління і підвищення якості розроблюваних політик та рішень.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) рекомендує ще більше залучати громадян до всіх етапів політичного циклу в країні. Це можуть бути як форми громадських рад при органах влади, так і більш глобальні ініціативи на кшталт громадянських асамблей чи місцевих об’єднань. Це надасть громадянам можливість краще представляти свої інтереси та підвищить рівень довіри до влади.