A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Роз’яснення щодо заповнення декларацій
01 Щодо типів декларацій 02 Щодо суб’єктів декларування 03 Щодо членів сім’ї суб’єкта декларування 04 Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування 05 Особливості відображення відомостей про об’єкти нерухомості 06 Особливості відображення відомостей про об’єкти незавершеного будівництва 07 Особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) 08 Особливості відображення відомостей про транспортні засоби 09 Особливості відображення відомостей про цінні папери 10 Особливості відображення відомостей про корпоративні права 11 Особливості відображення відомостей про юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї 12 Особливості відображення відомостей про нематеріальні активи 13 Особливості відображення відомостей про доходи, у тому числі подарунки 14 Особливості відображення відомостей про грошові активи 15 Особливості відображення відомостей про банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки 16 Особливості відображення відомостей про фінансові зобов’язання 17 Особливості відображення відомостей про видатки та правочини суб’єкта декларування 18 Особливості відображення відомостей про роботу за сумісництвом 19 Особливості відображення відомостей про членство в організаціях та їхніх органах 20 Повідомлення про відкриття валютного рахунка 21 Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 22 Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

XIX Особливості відображення відомостей про членство в організаціях та їхніх органах

168. Членство у яких об’єднаннях (організаціях) слід відображати в декларації?

Детальніше

У декларації зазначається інформація про входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

До об’єднань (організацій), членство у яких (членство в органах яких) слід відображати в декларації, належать:

1) об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про громадські об’єднання», а саме громадські організації та громадські спілки, які мають статус юридичної особи;

2) громадські організації роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;

3) благодійні організації, які утворюються та діють відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

4) саморегулівні об’єднання, а саме некомерційні об’єднання фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на певному ринку чи у певній сфері діяльності. Йдеться, зокрема, про саморегулівні об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та фондового ринку, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності, у сфері землеустрою, саморегулівну організацію учасників ринку електричної енергії України, саморегулівні організації оцінювачів, аудиторів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) тощо;

5) самоврядні професійні об’єднання, а саме об’єднання фізичних осіб, які здійснюють професійну діяльність, зокрема самоврядні об’єднання адвокатів (Національна асоціація адвокатів України), нотаріусів (Нотаріальна палата України), лікарів.

У декларації не зазначається членство (членство в органах) у таких організаціях (об’єднаннях):

– політичні партії;

– релігійні організації;

– професійні спілки;

– об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

– асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання;

– об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є громадськими об’єднаннями;

– органи суддівського, прокурорського самоврядування.

169. Чи необхідно зазначати інформацію, якщо станом на кінець звітного періоду (наприклад, 31 грудня звітного року) суб’єкт декларування не є членом громадського об’єднання та не входить до складу його керівних органів, але був членом (входив до складу органів) упродовж звітного року?

Детальніше

Ні, не потрібно.

Інформація щодо членства в організаціях (об’єднаннях) або їх органах зазначається станом на останній день звітного періоду (станом на 31 грудня звітного року для щорічних декларацій). Якщо суб’єкт декларування був членом об’єднання або входив до складу його органів, але припинив членство (входження до органів) станом на останній день звітного року, інформація про членство (входження до органів) у декларації не зазначається.

170. Чи необхідно зазначати інформацію про членство суб’єкта декларування в громадському об’єднанні, якщо суб’єкт декларування не є членом такого громадського об’єднання, але є його засновником?

Детальніше

Ні, не потрібно.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначається інформація про членство в об’єднаннях (організаціях), визначених у цій статті. Так, якщо суб’єкт декларування є засновником об’єднання (організації), але не є його членом, то така інформація у декларації не зазначається.

171. Чи потрібно вказувати в розділі 16 «Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації те, що суб’єкт декларування є адвокатом, але право на здійснення адвокатської діяльності зупинено на виконання вимог закону щодо несумісності?

Детальніше

Так, потрібно.

У декларації слід відобразити відомості про те, що суб’єкт декларування є членом Національної асоціації адвокатів України, навіть якщо право на зайняття адвокатською діяльністю зупинено.

З моменту складення присяги адвоката України кожен адвокат стає членом Національної асоціації адвокатів України (ч. 6 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно Національну асоціацію адвокатів України слід вважати самоврядним професійним об’єднанням адвокатів.

172. Чи підлягають відображенню у розділі 16 «Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації відомості про входження (членство) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за своєю посадою до інших державних органів?

Детальніше

Ні, не підлягають.