НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
Форми корупції
Хабарництво (bribery)
ситуація, коли особа, що займає посаду довіреної влади, бере або просить неправомірну перевагу (гроші, послуги чи інші цінності) за виконання роботи, яку б і так мала зробити, або за здійснення своєї функції певним чином. Хабар може бути активним і пасивним.

Активний хабар (active bribery)
обіцянка або безпосередньо давання хабаря (на відміну від його одержання — пасивний хабар). Цей термін не означає, що активний хабарник взяв на себе ініціативу, оскільки хабар може бути витребуваний стороною-отримувачем (яка вчиняє «пасивне хабарництво»). 

Пасивне хабарництво (passive bribery)
акт одержання хабара. Це не означає, що пасивний хабарник не проявив ініціативи — у багатьох випадках він першим міг вимагати хабар.
Дарування (gift giving)
хабарництвом є випадки, коли піднесення подарунків державним службовцям суперечить принципам неупередженості, професіоналізму та гідності. Наявне очікування, що в обмін на подарунок чиновник проявить пільгове ставлення до дарувальника.

Фаворитизм, блат (favouritism)
упереджений розподіл ресурсів на основі особистих уподобань. Форми фаворитизму: непотизм, кумівство, кронізм. 

Непотизм, кумівство (nepotism)
форма фаворитизму, що включає сімейні стосунки, коли хтось використовує свої повноваження для забезпечення родичів роботою чи іншими послугами.

Кронізм (cronyism)
прихильне ставлення до друзів і соратників при розподілі ресурсів та посад. 

Відмивання грошей (money laundering)
будь-яка дія чи спроба маскування, приховування джерела грошей або незаконних активів.

Відкат (kickback)
хабар, сплачений постфактум за неправомірну послугу. Також відкатами називають платежі посадовим особам, надані в обмін на контракт. Зазвичай відкати отримують ті, хто приймає рішення щодо обрання підрядників. 

Вимагання (extortion)
акт використання (як прямого, так і опосередкованого) доступу до влади чи знань, а також примусових погроз для отримання бажаного (незаслуженої співпраці, компенсації тощо).

Виплати за сприяння (facilitation payments)
технічно хабар; відносно невеликі індивідуальні суми, сплачені поза офіційними зборами, щоб прискорити надання певних послуг. Однак у багатьох країнах такі виплати звільнені від переслідування за хабарництво, якщо вони використовуються з метою прискорення офіційних процесів, а не для уникнення регулювань.

Розкрадання, розтрата (embezzlement)
неправомірне привласнення посадовою особою публічних (державних/суспільних) ресурсів. Це відбувається шляхом систематичного використання можливостей своєї посади для особистого збагачення.

Торгівля впливом (trading in influence, influence peddling)
форма корупції, коли особа обмінює можливість реального чи потенційного впливу на прийняття рішень державною посадовою особою на неправомірну вигоду. Злочин подібний до хабарництва, але має важливу відмінність: торгівля впливом стосується «посередника» або особи, яка виступає посередником між тим, хто приймає рішення, і стороною, яка прагне отримати неправомірну перевагу

Конфлікт інтересів (conflict of interest)
суперечність між приватним інтересом особи та її службовими/представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень. Сам собою конфлікт інтересів не є корупцією, проте корупцією може вважатися дія в стані реального конфлікту інтересів. 

Заступництво, патронатство (patronage)
форма підтримки від багатого та впливового «опікуна» задля призначення на державні посади, підвищення по службі, контрактів на роботу тощо.

Джерела:

Ресурс Transparency International — https://bit.ly/31Xb8HQ 

Глосарій U4 — https://bit.ly/3GE5wRz 

Контакти
Офіс доброчесності

+38 (044) 200-06-94
м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28
Підписатися на розсилку